Công ty TNHH cây xanh Anh Dũng

Công ty TNHH Cây Xanh Anh Dũng là doanh nghiệp phục vụ và đáp ứng những nhu cầu cho các đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng, phát triển, duy tu, bảo trì, chăm sóc hệ thống các vườn hoa, công viên và hệ thống cây xanh của đô thị thành phố Hải Phòng.

0913.323.319

0989.207.704

Cayxanhanhdung.com

www.cayxanhanhdung.com

Trụ sở : Cụm 1, Ninh Hải, Anh Dũng, Hải Phòng